تبلیغات
زندگی در جوانی - معماری

زندگی در جوانی
 
خودبزرگ بینی افت پیشرفت انسان است.
معماری مدارس ایران
مدرسه چهار باغ اصفهان
موقعیت بنا

این بنا که به مدرسه مادرشاه نیز شهرت دارد درضلع شرقی خیابان معروف چهارباغ اصفهان واقع گردیده ویکی از بهترین و بزرگترین مدارس ساخته شده در دوره صفویه وبه عبارتی اخرین درخشش معماری این دوره است

این مدرسه در دوطبقه و با نقشه مستطیل شکل وطرح چهار ایوانی به ابعاد 95در90 ومساحت حدود 8500 متر مربع ساخته شده ومشتمل بر سردر ورودی _هشتی _گنبد خانه _مناره_شبستان_مدرس ها وحجره ها است.

پلان 

 نمای اصلی بنا در ضلع غربی ومشرف به خیابان چهار باغ است. در میانه این ضلع سردری زیبا و مرتفع ودر اطراف ان هفده دهانه طاق دو طبقه با تزئینات کاشیکاری قرار گرفته است.طاق های طبقه دوم ایوان های کوچکی هستند که به حجره هایی ختم می شوند.حجره های طبقه دوم از طریق در وپنجره های الت کاری شده چوبی به ایوان های طبقه دوم راه دارند.

سردر بنا به پهنای 7متر و ارتفاع 16متر ودر طرفین دارای جرزی به پهنای 4متر می باشد.قوس و حاشیه ی بیرونی سردر با کاشی های پیچ تزئینی فیروزه ای رنگ برپایه هایی از سنگ مرمر گلدانی شکل تزئین شده است.سطوح مختلف بیرونی وداخل سردر با کاشیکاری_مقرنس کاری وکتیبه های متعدد تزئین ونماسازی شده است.

هشتی که با گنبد کم خیزی پوشش یافته از زیباترین بخش های مدرسه است.در اضلاع مختلف این هشتی در گاه های بزرگی تعبیه شده که به صحن و ایوان غربی وفضاهای جانبی راه پیدا می کنند.کف و ازاره بنا از سنگ مرمر بوده است.وجرزها وطرفین در گاه های ان با کاشیکاری معرق تزئین شده است.صحن مدرسه مستطیلی به ابعاد 65/5 در 55/5 متر است.که زوایای ان برای تعبیه در گاه هایی پخ شده است.در میانه و محور شرقی وغربی صحن نهری بزرگ و در اطراف ان محوطه ها در خت کاری شده است.نهر که یکی از شعب زاینده رود است از زیر ایوان غربی وارد شده وبعد از جریان یافتن در مجرای سنگی به عرض حدود 6 متر از زیر ایوان شرقی خارج می شود.که این نهر از خصوصیات بر جسته ی مدرسه چهار باغ به شمار میرود. در میان هریک از اضلاع صحن ایوانی ودر طرفین ایوان ها حجره هایی در دو طبقه با ایوانی در قسمت جلو قرار گرفته اند.

مهمترین بخش بنا ایوان جنوبی با دو مناره طرفین وگنبد خانه پشت سر ان می باشد. عرض دهانه این ایوان 9/5 عمق ان 8 وارتفاع ان 16 متر می باشد.در طرفین ان دو مناره کاشیکاری شده به ارتفاع 38 متر قرار دارد. ایوان جنوبی از طریق درگاه وسیعی به گنبد خانه راه پیدا می کند.گنبد خانه با طرح هشت ضلعی در اضلاع مختلف  دارای شاه نشین ها ودر گاه هایی است . فضای هشت ضلعی گنبد خانه در بالا به اضلاع زیاد وسپس به دایره تبدیل شده است. وگنبد زیبایی از نوع دو پوش گسسته نار بر ان قرار می گیرد.گنبد خانه از طریق درگاه ها ودرهای خاتم کاری شده به فضا های جانبی واز جمله شبستان ستون دار راه پیدا می کنند.پوشش طاق وگنبد این شبستان بر روی 9 ستون قرار گرفته است.

در پشت ایوان شمالی هشتی و سر در شمالی بنا قرار گرفته است.که به چهار سوق و میانه بازارچه بلند یا مادر شاه راه می یابد.

مجموع ایوان های تحتانی وفوقانی مدرسه به 120 وتعداد حجره ها واتاق های ان به 134 مورد می رسد.این حجره ها دارای در و پنجره های چوبی طاقچه ای برای قرار دادن کتاب واشیا دیگر می باشند. ظاهرا اولین حجره ضلع شمالی مدرسه اخنصاص به شاه سلطان حسین صفوی داشته است.جلوی این حجره طارمی چوبی وجود داشته که بعد از خرابی در دوره اخیر به شکل اولیه ساخته ونصب شده است.

نمونه ای از تزئینات وکاشی های به کار رفته در مدرسه چهارباغ

عاشق الشهدا

˙·٠●❤جــــوان عــــاشـق❤●٠·˙

تمامی حقوق مطالب برای زندگی در جوانی محفوظ می باشد